کمترین: 
3.147
بیشترین: 
3.149
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3.147
زمان: 
7/21 01:08
قیمت گاز طبیعی امروز 21 مهر 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 21 مهر 1397 , 3.147 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/21 00:08","price":3.149},{"date":"1397/07/21 01:08","price":3.147}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398