کمترین: 
1.9445
بیشترین: 
1.9465
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.9465
زمان: 
7/21 01:08
قیمت بنزین امروز 21 مهر 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 21 مهر 1397 , 1.9465 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/21 00:08","price":1.9445},{"date":"1397/07/21 01:08","price":1.9465}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398