کمترین: 
716.13
بیشترین: 
716.13
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
716.13
زمان: 
7/21 00:08
قیمت گازوئیل امروز 21 مهر 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 21 مهر 1397 , 716.13 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/21 00:08","price":716.13}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398