کمترین: 
80.5
بیشترین: 
80.53
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
80.5
زمان: 
7/21 01:08
قیمت نفت برنت امروز 21 مهر 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 21 مهر 1397 , 80.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/21 00:08","price":80.53},{"date":"1397/07/21 01:08","price":80.5}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398