کمترین: 
71.48
بیشترین: 
71.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
71.48
زمان: 
7/21 01:08
قیمت نفت سبک امروز 21 مهر 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 21 مهر 1397 , 71.48 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/21 00:08","price":71.5},{"date":"1397/07/21 01:08","price":71.48}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398