کمترین: 
80.14
بیشترین: 
80.14
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
80.14
زمان: 
7/20 17:08
قیمت نفت اوپک امروز 20 مهر 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 20 مهر 1397 , 80.14 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/20 17:08","price":80.14}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398