کمترین: 
19.87
بیشترین: 
20.41
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
20.36
زمان: 
7/20 18:32
قیمت ذغال سنگ امروز 20 مهر 1397
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 20 مهر 1397 , 20.36 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/20 05:08","price":19.87},{"date":"1397/07/20 10:08","price":20.03},{"date":"1397/07/20 11:08","price":20.12},{"date":"1397/07/20 12:08","price":19.96},{"date":"1397/07/20 13:08","price":20.17},{"date":"1397/07/20 14:08","price":20.28},{"date":"1397/07/20 16:08","price":20.34},{"date":"1397/07/20 17:08","price":20.35},{"date":"1397/07/20 17:32","price":20.28},{"date":"1397/07/20 18:08","price":20.41},{"date":"1397/07/20 18:32","price":20.36}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398