کمترین: 
197.59
بیشترین: 
203.36
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
201.6
زمان: 
7/20 23:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 20 مهر 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 20 مهر 1397 , 201.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/20 02:00","price":202.99},{"date":"1397/07/20 05:00","price":197.59},{"date":"1397/07/20 08:00","price":199.84},{"date":"1397/07/20 11:00","price":203.32},{"date":"1397/07/20 14:00","price":201.25},{"date":"1397/07/20 17:00","price":201.18},{"date":"1397/07/20 20:00","price":203.36},{"date":"1397/07/20 23:00","price":201.6}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398