کمترین: 
6277
بیشترین: 
6335.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6311.4
زمان: 
7/20 23:00
قیمت بیت کوین امروز 20 مهر 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 20 مهر 1397 , 6311.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/20 02:00","price":6286.7},{"date":"1397/07/20 05:00","price":6277},{"date":"1397/07/20 08:00","price":6307.1},{"date":"1397/07/20 11:00","price":6335.3},{"date":"1397/07/20 14:00","price":6310.1},{"date":"1397/07/20 17:00","price":6313.2},{"date":"1397/07/20 20:00","price":6330},{"date":"1397/07/20 23:00","price":6311.4}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398