کمترین: 
1218.31
بیشترین: 
1224.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1219.45
زمان: 
7/20 11:00
قیمت اونس طلا امروز 20 مهر 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 20 مهر 1397 , 1219.45 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/20 02:00","price":1224.30},{"date":"1397/07/20 02:30","price":1223.09},{"date":"1397/07/20 05:00","price":1220.92},{"date":"1397/07/20 05:30","price":1218.31},{"date":"1397/07/20 08:00","price":1221.54},{"date":"1397/07/20 08:30","price":1220.11},{"date":"1397/07/20 11:00","price":1219.45}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398