کمترین: 
82.6
بیشترین: 
82.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
82.6
زمان: 
7/19 19:08
قیمت نفت اوپک امروز 19 مهر 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 19 مهر 1397 , 82.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/19 19:08","price":82.6}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398