کمترین: 
18.5
بیشترین: 
19.88
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
19.88
زمان: 
7/19 20:08
قیمت ذغال سنگ امروز 19 مهر 1397
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 19 مهر 1397 , 19.88 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/19 10:08","price":18.99},{"date":"1397/07/19 11:08","price":19.04},{"date":"1397/07/19 12:08","price":18.93},{"date":"1397/07/19 13:08","price":18.5},{"date":"1397/07/19 14:08","price":18.8},{"date":"1397/07/19 15:08","price":19.02},{"date":"1397/07/19 16:08","price":19.18},{"date":"1397/07/19 17:08","price":19.49},{"date":"1397/07/19 18:08","price":19.68},{"date":"1397/07/19 19:08","price":19.4},{"date":"1397/07/19 20:08","price":19.88}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398