کمترین: 
1192.9
بیشترین: 
1194.85
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1193.59
زمان: 
7/19 11:00
قیمت اونس طلا امروز 19 مهر 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 19 مهر 1397 , 1193.59 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/19 02:00","price":1194.85},{"date":"1397/07/19 02:30","price":1194.31},{"date":"1397/07/19 08:00","price":1193.56},{"date":"1397/07/19 08:30","price":1192.90},{"date":"1397/07/19 11:00","price":1193.59}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398