کمترین: 
203.71
بیشترین: 
228.02
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
206.02
زمان: 
7/19 23:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 19 مهر 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 19 مهر 1397 , 206.02 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/19 02:00","price":228.02},{"date":"1397/07/19 05:00","price":210.13},{"date":"1397/07/19 08:00","price":210.51},{"date":"1397/07/19 11:00","price":204},{"date":"1397/07/19 14:00","price":205.07},{"date":"1397/07/19 17:00","price":203.71},{"date":"1397/07/19 20:00","price":205.55},{"date":"1397/07/19 23:00","price":206.02}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398