کمترین: 
6292.1
بیشترین: 
6626.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6306
زمان: 
7/19 23:00
قیمت بیت کوین امروز 19 مهر 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 19 مهر 1397 , 6306 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/19 02:00","price":6626.5},{"date":"1397/07/19 05:00","price":6451.3},{"date":"1397/07/19 08:00","price":6346.9},{"date":"1397/07/19 11:00","price":6292.1},{"date":"1397/07/19 14:00","price":6298.9},{"date":"1397/07/19 17:00","price":6295.2},{"date":"1397/07/19 20:00","price":6292.4},{"date":"1397/07/19 23:00","price":6306}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398