کمترین: 
83.17
بیشترین: 
83.17
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
83.17
زمان: 
7/18 17:08
قیمت نفت اوپک امروز 18 مهر 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 18 مهر 1397 , 83.17 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/18 17:08","price":83.17}
بروزرسانی در تاریخ 28 آبان 1398