کمترین: 
180968
بیشترین: 
181314
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
181015.0
زمان: 
7/18 13:50
قیمت شاخص بورس امروز 18 مهر 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 18 مهر 1397 , 181015.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/18 10:50","price":180968.0},{"date":"1397/07/18 11:00","price":181314.0},{"date":"1397/07/18 13:50","price":181015.0}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398