کمترین: 
19.46
بیشترین: 
20.79
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
19.46
زمان: 
7/18 20:08
قیمت ذغال سنگ امروز 18 مهر 1397
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 18 مهر 1397 , 19.46 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/18 05:08","price":20.79},{"date":"1397/07/18 11:08","price":20.45},{"date":"1397/07/18 12:08","price":20.6},{"date":"1397/07/18 13:08","price":20.67},{"date":"1397/07/18 14:08","price":20.33},{"date":"1397/07/18 15:08","price":20.15},{"date":"1397/07/18 16:08","price":20.42},{"date":"1397/07/18 17:08","price":20.3},{"date":"1397/07/18 18:08","price":19.87},{"date":"1397/07/18 19:08","price":19.48},{"date":"1397/07/18 20:08","price":19.46}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398