کمترین: 
1188.45
بیشترین: 
1190.14
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1188.45
زمان: 
7/18 11:30
قیمت اونس طلا امروز 18 مهر 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 18 مهر 1397 , 1188.45 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/18 02:00","price":1189.82},{"date":"1397/07/18 02:30","price":1189.47},{"date":"1397/07/18 05:00","price":1190.14},{"date":"1397/07/18 05:30","price":1189.96},{"date":"1397/07/18 08:00","price":1189.47},{"date":"1397/07/18 08:30","price":1189.64},{"date":"1397/07/18 11:00","price":1190.10},{"date":"1397/07/18 11:30","price":1188.45}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398