کمترین: 
226.11
بیشترین: 
228.01
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
227.27
زمان: 
7/18 23:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 18 مهر 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 18 مهر 1397 , 227.27 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/18 02:00","price":228.01},{"date":"1397/07/18 05:00","price":227.9},{"date":"1397/07/18 08:00","price":227.04},{"date":"1397/07/18 11:00","price":227},{"date":"1397/07/18 14:00","price":226.56},{"date":"1397/07/18 17:00","price":227.51},{"date":"1397/07/18 20:00","price":226.11},{"date":"1397/07/18 23:00","price":227.27}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398