کمترین: 
6560.1
بیشترین: 
6655.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6638.6
زمان: 
7/18 23:00
قیمت بیت کوین امروز 18 مهر 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 18 مهر 1397 , 6638.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/18 02:00","price":6655.2},{"date":"1397/07/18 05:00","price":6643.8},{"date":"1397/07/18 08:00","price":6615.1},{"date":"1397/07/18 11:00","price":6560.1},{"date":"1397/07/18 14:00","price":6591.2},{"date":"1397/07/18 17:00","price":6591.1},{"date":"1397/07/18 20:00","price":6583.5},{"date":"1397/07/18 23:00","price":6638.6}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398