کمترین: 
81.88
بیشترین: 
81.88
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
81.88
زمان: 
7/17 17:08
قیمت نفت اوپک امروز 17 مهر 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 17 مهر 1397 , 81.88 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/17 17:08","price":81.88}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398