کمترین: 
180290
بیشترین: 
181165
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
180847.0
زمان: 
7/17 14:00
قیمت شاخص بورس امروز 17 مهر 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 17 مهر 1397 , 180847.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/17 10:50","price":180290.0},{"date":"1397/07/17 11:00","price":181110.0},{"date":"1397/07/17 13:50","price":181165.0},{"date":"1397/07/17 14:00","price":180847.0}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398