کمترین: 
20.78
بیشترین: 
21.94
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
20.78
زمان: 
7/17 20:08
قیمت ذغال سنگ امروز 17 مهر 1397
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 17 مهر 1397 , 20.78 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/17 05:08","price":21.94},{"date":"1397/07/17 10:08","price":21.88},{"date":"1397/07/17 11:08","price":21.71},{"date":"1397/07/17 12:08","price":21.67},{"date":"1397/07/17 13:08","price":21.43},{"date":"1397/07/17 14:08","price":21.52},{"date":"1397/07/17 15:08","price":21.56},{"date":"1397/07/17 16:08","price":21.3},{"date":"1397/07/17 17:08","price":21.39},{"date":"1397/07/17 18:08","price":20.96},{"date":"1397/07/17 19:08","price":20.9},{"date":"1397/07/17 19:32","price":20.93},{"date":"1397/07/17 20:08","price":20.78}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398