کمترین: 
227.66
بیشترین: 
230.41
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
228.99
زمان: 
7/17 23:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 17 مهر 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 17 مهر 1397 , 228.99 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/17 02:00","price":230.41},{"date":"1397/07/17 05:00","price":229.35},{"date":"1397/07/17 08:00","price":229.34},{"date":"1397/07/17 11:00","price":229.55},{"date":"1397/07/17 14:00","price":228.99},{"date":"1397/07/17 17:00","price":227.66},{"date":"1397/07/17 20:00","price":228.17},{"date":"1397/07/17 23:00","price":228.99}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398