کمترین: 
6632.1
بیشترین: 
6679.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6657.9
زمان: 
7/17 23:00
قیمت بیت کوین امروز 17 مهر 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 17 مهر 1397 , 6657.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/17 02:00","price":6679.4},{"date":"1397/07/17 05:00","price":6666.1},{"date":"1397/07/17 08:00","price":6660},{"date":"1397/07/17 14:00","price":6652.2},{"date":"1397/07/17 17:00","price":6632.1},{"date":"1397/07/17 20:00","price":6636.6},{"date":"1397/07/17 23:00","price":6657.9}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398