کمترین: 
1187.94
بیشترین: 
1191.53
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1190.82
زمان: 
7/17 11:00
قیمت اونس طلا امروز 17 مهر 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 17 مهر 1397 , 1190.82 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/17 02:00","price":1187.94},{"date":"1397/07/17 02:30","price":1188.19},{"date":"1397/07/17 05:00","price":1190.28},{"date":"1397/07/17 05:30","price":1189.97},{"date":"1397/07/17 08:00","price":1190.55},{"date":"1397/07/17 08:30","price":1191.53},{"date":"1397/07/17 11:00","price":1190.82}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398