کمترین: 
3.244
بیشترین: 
3.348
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3.271
زمان: 
7/17 23:08
قیمت گاز طبیعی امروز 17 مهر 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 17 مهر 1397 , 3.271 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/17 00:08","price":3.28},{"date":"1397/07/17 04:08","price":3.282},{"date":"1397/07/17 05:08","price":3.284},{"date":"1397/07/17 06:08","price":3.285},{"date":"1397/07/17 08:08","price":3.28},{"date":"1397/07/17 09:08","price":3.281},{"date":"1397/07/17 10:08","price":3.284},{"date":"1397/07/17 11:08","price":3.296},{"date":"1397/07/17 12:08","price":3.292},{"date":"1397/07/17 13:08","price":3.309},{"date":"1397/07/17 14:08","price":3.348},{"date":"1397/07/17 15:08","price":3.341},{"date":"1397/07/17 16:08","price":3.329},{"date":"1397/07/17 17:08","price":3.279},{"date":"1397/07/17 18:08","price":3.274},{"date":"1397/07/17 19:08","price":3.273},{"date":"1397/07/17 19:32","price":3.268},{"date":"1397/07/17 20:08","price":3.264},{"date":"1397/07/17 21:08","price":3.244},{"date":"1397/07/17 22:08","price":3.26},{"date":"1397/07/17 23:08","price":3.271}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398