کمترین: 
83.24
بیشترین: 
83.24
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
83.24
زمان: 
7/16 17:08
قیمت نفت اوپک امروز 16 مهر 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 16 مهر 1397 , 83.24 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/16 17:08","price":83.24}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398