کمترین: 
174646
بیشترین: 
175185
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
175185.0
زمان: 
7/16 13:50
قیمت شاخص بورس امروز 16 مهر 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 16 مهر 1397 , 175185.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/16 10:40","price":174646.0},{"date":"1397/07/16 13:50","price":175185.0}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398