کمترین: 
21.75
بیشترین: 
22.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
21.85
زمان: 
7/16 20:08
قیمت ذغال سنگ امروز 16 مهر 1397
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 16 مهر 1397 , 21.85 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/16 10:08","price":22.07},{"date":"1397/07/16 11:08","price":22.33},{"date":"1397/07/16 12:08","price":22.25},{"date":"1397/07/16 13:08","price":22.29},{"date":"1397/07/16 14:08","price":22.25},{"date":"1397/07/16 15:08","price":22.5},{"date":"1397/07/16 16:08","price":22.42},{"date":"1397/07/16 17:08","price":22.2},{"date":"1397/07/16 18:08","price":21.99},{"date":"1397/07/16 19:08","price":21.75},{"date":"1397/07/16 20:08","price":21.85}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399