کمترین: 
1195.8
بیشترین: 
1203.39
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1195.80
زمان: 
7/16 11:00
قیمت اونس طلا امروز 16 مهر 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 16 مهر 1397 , 1195.80 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/16 05:00","price":1203.39},{"date":"1397/07/16 05:30","price":1197.38},{"date":"1397/07/16 08:00","price":1196.78},{"date":"1397/07/16 08:30","price":1196.95},{"date":"1397/07/16 11:00","price":1195.80}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399