کمترین: 
225.4
بیشترین: 
229.12
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
228.71
زمان: 
7/16 23:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 16 مهر 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 16 مهر 1397 , 228.71 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/16 02:00","price":225.88},{"date":"1397/07/16 05:00","price":226.29},{"date":"1397/07/16 08:00","price":225.93},{"date":"1397/07/16 11:00","price":225.4},{"date":"1397/07/16 14:00","price":225.5},{"date":"1397/07/16 17:00","price":228.4},{"date":"1397/07/16 20:00","price":229.12},{"date":"1397/07/16 23:00","price":228.71}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399