کمترین: 
6586
بیشترین: 
6707.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6664.7
زمان: 
7/16 23:00
قیمت بیت کوین امروز 16 مهر 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 16 مهر 1397 , 6664.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/16 02:00","price":6586},{"date":"1397/07/16 05:00","price":6618.7},{"date":"1397/07/16 08:00","price":6604.7},{"date":"1397/07/16 11:00","price":6596.5},{"date":"1397/07/16 14:00","price":6604.5},{"date":"1397/07/16 17:00","price":6707.8},{"date":"1397/07/16 20:00","price":6674},{"date":"1397/07/16 23:00","price":6664.7}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398