کمترین: 
176419
بیشترین: 
183664
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
176419.0
زمان: 
7/15 16:40
قیمت شاخص بورس امروز 15 مهر 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 15 مهر 1397 , 176419.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/15 10:40","price":183664.0},{"date":"1397/07/15 13:40","price":176504.0},{"date":"1397/07/15 16:40","price":176419.0}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399