کمترین: 
6558.5
بیشترین: 
6602.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6596.6
زمان: 
7/15 23:00
قیمت بیت کوین امروز 15 مهر 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 15 مهر 1397 , 6596.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/15 02:00","price":6602.4},{"date":"1397/07/15 05:00","price":6598.7},{"date":"1397/07/15 08:00","price":6599.9},{"date":"1397/07/15 11:00","price":6591.2},{"date":"1397/07/15 14:00","price":6558.5},{"date":"1397/07/15 17:00","price":6568.6},{"date":"1397/07/15 20:00","price":6574.1},{"date":"1397/07/15 23:00","price":6596.6}
بروزرسانی در تاریخ 17 فروردین 1399