کمترین: 
3.155
بیشترین: 
3.155
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3.155
زمان: 
7/14 14:04
قیمت گاز طبیعی امروز 14 مهر 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 14 مهر 1397 , 3.155 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/14 14:04","price":3.155}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398