کمترین: 
2.0845
بیشترین: 
2.0845
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0845
زمان: 
7/14 14:04
قیمت بنزین امروز 14 مهر 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 14 مهر 1397 , 2.0845 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/14 14:04","price":2.0845}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398