کمترین: 
84.03
بیشترین: 
84.03
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
84.03
زمان: 
7/14 14:04
قیمت نفت برنت امروز 14 مهر 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 14 مهر 1397 , 84.03 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/14 14:04","price":84.03}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398