کمترین: 
بیشترین: 
قیمت تقلبی: 
قیمت زنده
زمان: 
7/14 14:04
قیمت dsعنوان امروز 14 مهر 1397
قیمت dsعنواندر تاریخ 14 مهر 1397 , قیمت زنده است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/14 14:04","price":قیمت زنده}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398