کمترین: 
184085
بیشترین: 
184085
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
184085.0
زمان: 
7/14 14:03
قیمت شاخص بورس امروز 14 مهر 1397
قیمت شاخص بورسدر تاریخ 14 مهر 1397 , 184085.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/14 14:03","price":184085.0}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398