کمترین: 
224.3
بیشترین: 
227.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
224.3
زمان: 
7/14 23:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 14 مهر 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 14 مهر 1397 , 224.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/14 14:02","price":227.5},{"date":"1397/07/14 17:00","price":225.3},{"date":"1397/07/14 18:00","price":224.5},{"date":"1397/07/14 20:00","price":225.08},{"date":"1397/07/14 23:00","price":224.3}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398