کمترین: 
1202.79
بیشترین: 
1202.79
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1202.79
زمان: 
7/14 14:02
قیمت اونس طلا امروز 14 مهر 1397
قیمت اونس طلادر تاریخ 14 مهر 1397 , 1202.79 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/14 14:02","price":1202.79}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398