کمترین: 
1198.78
بیشترین: 
1200.14
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1199.42
زمان: 
7/13 11:00
قیمت اونس طلا امروز 13 مهر 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 13 مهر 1397 , 1199.42 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/13 02:00","price":1199.80},{"date":"1397/07/13 02:30","price":1199.64},{"date":"1397/07/13 05:00","price":1198.90},{"date":"1397/07/13 05:30","price":1200.14},{"date":"1397/07/13 08:00","price":1198.79},{"date":"1397/07/13 08:30","price":1198.78},{"date":"1397/07/13 11:00","price":1199.42}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399