کمترین: 
223.5
بیشترین: 
225.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
223.6
زمان: 
7/13 11:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 13 مهر 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 13 مهر 1397 , 223.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/13 02:00","price":224.38},{"date":"1397/07/13 05:00","price":225.5},{"date":"1397/07/13 08:00","price":223.5},{"date":"1397/07/13 11:00","price":223.6}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399