کمترین: 
6570.6
بیشترین: 
6617.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6588.2
زمان: 
7/13 11:00
قیمت بیت کوین امروز 13 مهر 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 13 مهر 1397 , 6588.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/13 02:00","price":6591.9},{"date":"1397/07/13 05:00","price":6617.1},{"date":"1397/07/13 08:00","price":6570.6},{"date":"1397/07/13 11:00","price":6588.2}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399