کمترین: 
737.75
بیشترین: 
741.13
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
741.13
زمان: 
7/13 10:08
قیمت گازوئیل امروز 13 مهر 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 13 مهر 1397 , 741.13 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/13 00:08","price":737.75},{"date":"1397/07/13 01:08","price":738.5},{"date":"1397/07/13 04:08","price":739.88},{"date":"1397/07/13 05:08","price":740.13},{"date":"1397/07/13 05:32","price":740.63},{"date":"1397/07/13 06:08","price":740.38},{"date":"1397/07/13 07:08","price":739.38},{"date":"1397/07/13 08:08","price":739.5},{"date":"1397/07/13 09:08","price":740.5},{"date":"1397/07/13 10:08","price":741.13}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399