کمترین: 
83.64
بیشترین: 
83.64
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
83.64
زمان: 
7/12 19:08
قیمت نفت اوپک امروز 12 مهر 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 12 مهر 1397 , 83.64 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/12 19:08","price":83.64}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398