کمترین: 
21.06
بیشترین: 
21.35
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
21.34
زمان: 
7/12 20:08
قیمت ذغال سنگ امروز 12 مهر 1397
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 12 مهر 1397 , 21.34 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/12 05:08","price":21.18},{"date":"1397/07/12 10:08","price":21.32},{"date":"1397/07/12 11:08","price":21.06},{"date":"1397/07/12 12:08","price":21.12},{"date":"1397/07/12 13:08","price":21.11},{"date":"1397/07/12 14:08","price":21.2},{"date":"1397/07/12 15:08","price":21.25},{"date":"1397/07/12 16:08","price":21.35},{"date":"1397/07/12 17:08","price":21.18},{"date":"1397/07/12 18:08","price":21.15},{"date":"1397/07/12 19:08","price":21.19},{"date":"1397/07/12 20:08","price":21.34}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399