کمترین: 
6461.7
بیشترین: 
6629.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6609.4
زمان: 
7/12 23:00
قیمت بیت کوین امروز 12 مهر 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 12 مهر 1397 , 6609.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/12 02:00","price":6461.7},{"date":"1397/07/12 05:00","price":6629.2},{"date":"1397/07/12 08:00","price":6602},{"date":"1397/07/12 11:00","price":6583.9},{"date":"1397/07/12 14:00","price":6612.4},{"date":"1397/07/12 17:00","price":6572},{"date":"1397/07/12 20:00","price":6597.6},{"date":"1397/07/12 23:00","price":6609.4}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399